Các thiết lập Blocking trong Facebook Settings

Facebook là một mạng Cộng đồng XH được nhiều người dùng ưa chuộng. Hiện mạng xã hội lớn nhất thế giới có khoảng 2,1 tỷ người dùng, trong khi ứng dụng nhắn tin WhatsApp cũng đã đạt tới 1,5 tỷ và Facebook Messenger là 1,3 tỷ người dùng hàng tháng. Số thành viên của Facebook đang lớn hơn dân số của bất cứ quốc gia nào, cũng như lớn hơn 6 trong số 7 lục địa trên thế giới. (Theo báo mới.com số ra ngày 08/03/2018).

Với số lượng đăng nhập lớn như thế hàng ngày, khiến cho chúng ta không khỏi mệt nhọc như đang đi trên một xa lộ thông tin đầy ấp. Có những việc cần ngăn chặn, phòng ngừa và không muốn tiếp cận, Facebook cung cấp cho chúng ta một tiện ích Blocking trong Facebook Settings – Cài đặt (Setting)

Vậy tiện ích nầy nằm ở đâu? Nó dùng vào những mục đích gì một cách cụ thể? Và làm thế nào để truy cập chúng. Nội dung bài viết của Khánh Nguyễn gồm vào vào những ý chính đó thôi.

Tiện ích nầy nằm ở đâu?:

Trong đường dẫn của chương mục  Settings/Blocking/Manager Blocking

Dùng vào những mục đích?

1/ Restricted List (Danh sách hạn chế):

Khi bạn thêm một người bạn vào Danh sách hạn chế, họ sẽ không nhìn thấy các bài viết trên Facebook mà bạn chỉ chia sẻ với Bạn bè. Họ có thể vẫn nhìn thấy nội dung bạn chia sẻ với Mọi người hoặc trên dòng thời gian của một người bạn chung cũng như các bài viết họ được gắn thẻ. Facebook không thông báo cho bạn bè của bạn khi bạn thêm họ vào Danh sách hạn chế

2/ Block users (Chặn người dùng)

Ngay khi bạn chặn ai đó, người này không thể xem nội dung đăng trên dòng thời gian của bạn, gắn thẻ bạn, mời bạn tham gia sự kiện hoặc nhóm, bắt đầu cuộc trò chuyện với bạn hay thêm bạn vào danh sách bạn bè nữa. Lưu ý: Không bao gồm các ứng dụng, trò chơi hay nhóm mà cả bạn và người này đều tham gia.

Block messages (Chặn tin nhắn)

Nếu bạn chặn tin nhắn và cuộc gọi video từ ai đó tại đây, họ sẽ không thể liên hệ với bạn trong ứng dụng Messenger. Trừ khi bạn chặn trang cá nhân của ai đó, nếu không họ có thể đăng lên dòng thời gian của bạn, gắn thẻ bạn và bình luận về bài viết hoặc bình luận của bạn

3/ Block app invites (Chặn lời mời cài đặt ứng dụng)

Khi bạn chặn lời mời sử dụng ứng dụng từ ai đó, bạn sẽ tự động bỏ qua các yêu cầu sử dụng ứng dụng trong tương lai từ người bạn đó. Để chặn lời mời từ một người bạn, nhấp vào liên kết “Bỏ qua tất cả các lời mời từ người bạn này” ở dưới yêu cầu mới nhất của bạn

4/ Block event invites (Chặn lời mời tham gia sự kiện)

Khi bạn chặn lời mời sự kiện từ ai đó, bạn sẽ tự động bỏ qua những yêu cầu sự kiện trong tương lai từ người bạn đó.

5/ Block apps (Chặn ứng dụng)

Khi bạn đã chặn ứng dụng, ứng dụng không thể liên hệ với bạn hoặc nhận thông tin không công khai về bạn qua Facebook.

6/ Block Pages(Chặn trang)

Sau khi bạn chặn một trang, trang đó không thể tương tác với bài viết của bạn hoặc thích, trả lời bình luận của bạn nữa. Bạn sẽ không thể đăng lên Dòng thời gian của trang hoặc gửi tin nhắn cho trang. Nếu bạn đã thích trang gần đây, chặn trang cũng sẽ bỏ thích và bỏ theo dõi trang.

Làm thế nào để truy cập chúng?

Có 2 cách truy cập chúng:

1/ Bạn truy cập thẳng vào địa chỉ:

https://www.facebook.com/settings?tab=blocking

2/ Bạn vào menu truy vấn theo các trình tự của hình dưới, từ số 1 đến số 3.


Chúc các bạn thành công với những thủ thuật trên facebook ở phần Cài đặt (Setting) mà mình chia sẽ.


Người viết: Nguyễn Đạt Khánh