Hướng dẫn xem ngày sinh nhật bạn bè trên faceBook

Bạn đã có đăng ký tài khoản faceBook chưa? Nếu bạn muốn tạo lập tài khoản nầy, bạn phải Đăng ký tài khoản Facebook. Mark Zuckerberg – Người sáng lập ra facebook ngay từ những ngày đầu đã cam kết cho phép người dùng tạo lập Account trên mạng xã hội facebook miễn phí đến suốt đời.

Để xem ngày sinh nhật của bạn bè mà anh chị đã kết bạn trên mạng xã hội facebook, có 1 tính năng trên Tab sự kiện của facebook quản lý điều nầy. Nó có thể xem hôm nay, những ngày gần đây là ngày sinh của những ai trong số bạn bè của anh chị.

Trên máy Computer, có 3 cách để giúp bạn truy cập vào:

Cách thứ nhất: trên trang News Feed, trên cột bên trái (Hình dưới), bạn Click chọn chuột trái vào sự kiện ngay hướng trỏ của mũi tên màu đỏ.

Kế tiếp, bạn Click chuột trái chọn vào sinh nhật ở cột trái trên cửa sổ Windows mới vừa xuất hiện.

Cách thứ hai: Chỉ thực hiện được khi bạn hực hiện trọn vẹn 2 thao tác:(trên hình dưới)

– Thao tác mũi tên số 1: Nơi có hình quả chuông.

– Thao tác mũi tên số 2: Khi thấy có hàng chữ thông báo sinh nhật của ai đó. Và bạn sẽ chọn vào, thế là xong.

Nếu như chưa có thông báo nào về chuyện nầy, tất nhiên bạn sẽ không truy cập vào được Tab sự kiện

Cách thứ ba: Hoặc truy cập vào địa chỉ sau https://www.facebook.com/events/birthdays/

hoặc Click chuột chọn vào đây:

Kết quả:

Mục tiêu của 1 trong 3 thao tác trên là để có được cửa sổ như hình dưới. Bạn thoãi mái cuộn thanh cuộn biên phải để xem.

Người viết: Nguyễn Đạt Khánh