Tính năng tạo nhóm trên Facebook Messenger

Trong tính năng Facebook Messenger trên mạng cộng đồng facebook dùng làm nơi liên lạc qua lại giữa các Nick name người dùng, phía dưới khung Danh bạ ở bên phải màn hình còn có thêm 1 tính năng: Tạo nhóm mới, giúp bạn làm việc với cả một nhóm trong một hộp thư. (hình dưới)

Cách tạo Nhóm:

– Login tài khoản facebook, Click chuột vào góc dưới phải như hướng mũi tên trỏ ở hình trên. Nó nằm ở cuối Danh bạ quản lý nick name của bạn bè mà bạn đã kết bạn.

Bước kế tiếp:

  • Cho ảnh đại diện trong khung nhỏ có dấu +
  • Đặt tên Nhóm chổ có hàng chữ: Nhóm bạn thân (do mình đặt)
  • Add thêm bạn vào nhóm liên lạc trong cùng một hộp thư mail box.
  • Kết thúc, click chọn nút Tạo màu xanh da trời phía dưới góc phải.

Cách thiết lập quyền quản trị Nhóm:

Để Cài đặt (Setting) và làm việc với các thành viên, các bạn chú ý các bước như sau:

– Vào Facebook Messenger, tìm kiếm đúng ngay hộp thư chứa tên Nhóm vừa tạo. Địa chỉ giống như vùng khoanh màu đen trên thanh địa chỉ ở hình dưới

– Chỉ có 2 chức danh: Quản trị viên và thành viên.

Khi bạn add bạn bè vào nhóm trong hộp thư, có nghĩa người đó đã trở thành Thành viên.

– Bạn có thể thiết lập tối ưu: Quyền quản trị viên phê duyệt có hay không. (mũi tên số 1)

Quyền truy cập đến từng thành viên riêng lẽ:(mũi tên số 2) với một danh sách gồm 4 động thái chọn lựa (mũi tên số 3) gồm:

  • Nhắn tin.
  • Xem trang cá nhân.
  • Chỉ định làm quản trị viên.
  • Xóa khỏi nhóm.

Chúc các bạn thành công với các tính năng của ứng dụng Messenger

Người viết: Nguyễn Đạt Khánh